Giới thiệu

Tầm vông huyện Đạ Tẻh

Tố Lan là một thôn thuộc xã An Nhơn – Huyện Đạ Tẻh – Tỉnh Lâm Đồng. Nơi có đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 200 hecta tầm vông huyện Đạ Tẻh đang được trồng và trong thời gian khai thác.

Thôn Tố Lan được lựa chọn là nơi thí điểm trồng và chế biến Tầm vông xã An Nhơn với mục đích tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ vừng và môi trường. Với tầm nhìn, mục tiêu rõ ràng và sự đầu tư bài bản của Tỉnh Lâm Đồng về cơ sở hạ tầng đường xá, nhà xưởng, máy móc, đào tạo nghề và xây dựng HTX Tầm Vông. Là điều kiện bước đầu để mở đường cho một ngành công nghiệp nhiều triệu đô la ở Việt Nam và cụ thể hơn là ở Lâm Đồng